სტატიები

თავაზიანობა RickThomas.NET განსხვავება მეუღლესა და დედას შორის ყველას ემსახურება მრავალი როლი, მაგრამ ყველა როლი არ არის თანაბარი. მე ვარ ღვთის შვილი, ქმარი ლუსია, მამა ჩვენი შვილები და ბევრი ადამიანი...
Გამოქვეყნდა 12-10-2019