სიმაღლე პერპენდიკულარული ბისექტორის წინააღმდეგ
 

სიმაღლე და პერპენდიკულარული ბისტატორი ორი გეომეტრიული ტერმინია, რომლებიც უნდა იყოს გაგებული გარკვეული განსხვავებით. ისინი განმარტება ერთი და იგივე არ არის. სიმაღლე არის ხაზი ვერტიკალური პერპენდიკულურიდან მოპირდაპირე მხარეს. სამკუთხედის სიმაღლეები გადაკვეთს საერთო წერტილს. ამ საერთო წერტილს უწოდებენ ორთცენტრს.

საინტერესოა აღინიშნოს, რომ სიმაღლეების გადასაჭრელად არსებობს ცალკეული ფორმულები. თუ სამკუთხედის a, b და c მხარეებს, მაშინ შეგიძლიათ ამოხსნათ კუთხეები კოსინუსის კანონის გამოყენებით და ასევე შეგიძლიათ სამკუთხედის სიმაღლის გადასაჭრელად სწორი სამკუთხედის ფუნქციების ფორმულით. ეს შეიძლება გაკეთდეს, თუ იცით მოცემული სამკუთხედის ფართობი.

თუ მოცემული სამკუთხედის ფართობია A, მაშინ სამკუთხედის სხვადასხვა სიმაღლეების დადგენა შესაძლებელია ფორმულების გამოყენებით, კერძოდ, hA = 2A / a, hB = 2A / b და hC = 2A / c

პერპენდიკულარულ ბისექტორს აქვს სრულიად განსხვავებული განმარტება. სამკუთხედის პერპენდიკულური ბისტერი არის პერპენდიკულური, რომელიც კვეთს სამკუთხედის მხარის შუა ნაწილში. ეს არის მთავარი განსხვავება სიმაღლეზე და პერპენდიკულარულ ბისტექტორს შორის. საინტერესოა აღინიშნოს, რომ ვერტმფე უნდა იქნას გათვალისწინებული სიმაღლეზე აღმოჩენის შემთხვევაში, ხოლო მხარის შუახევა მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული პერპენდიკულარული ბისტექტორის პოვნისას.

სამი პერპენდიკულარული ბისტერი იპოვნება ტენდერში სამკუთხედის წრიული წრის ცენტრის კვეთაზე. ეს არის მიზანზე, რომ იცოდეთ პერპენდიკულარული ბისტექტორები. კვეთა ამ წერტილს უწოდებენ ბრუნვას.

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გეომეტრიის სტუდენტმა იცოდეს სიმაღლეების და პერპენდიკულარული ბისტექტორის განსაზღვრის მეთოდები. სტუდენტის მიერ მათ პოვნის სხვადასხვა ფორმულებს იყენებს.